Usługi serwisu oraz napraw urządzeń i instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych.Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp.

 • Numer postępowania PN 38/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-08-19 11:30 (Pozostało: 11 Dni 0 Godzin 12 Minut)
  Data otwarcia ofert :
  2020-08-19 12:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-07-29
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-07-29 15:49 -
  icon ogloszenie.pdf 2020-07-29 15:49 0.1 MB
  icon zalacznik nr 5 do SIWZ_wzor gwarancji NWU.pdf 2020-07-29 15:49 0.12 MB
  icon zalacznik nr 4 do SIWZ _wzor umowy.pdf 2020-07-29 15:49 0.5 MB
  icon zalacznik nr 3 do SIWZ_wykaz usług.pdf 2020-07-29 15:49 0.28 MB
  icon zalacznik nr 2 do SIWZ_oswiadczenie wykonawcy.pdf 2020-07-29 15:49 0.4 MB
  icon zalacznik nr 1 do SIWZ _OPZ.pdf 2020-07-29 15:49 0.44 MB
  icon SIWZ 38_2020.pdf 2020-07-29 15:49 0.7 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa