Lista przetargów PZP

Pozycje 1-7 z 7  pokazuj  pozycji

Kategoria
PN 37/2020 Dostawa i montaż systemu biletowego wraz z oprogramowaniem, obsługującego bilety QR. Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-22 2020-07-31 13:30 --
K 1/2020 Opracowanie koncepcji architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą EKO P+R Połczyńska - Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO, prowadzone w trybie konkursu Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Negocjacje z ogłoszeniem Usługi Wiele 2020-07-13 2020-07-27 16:00 --
PN 33/2020 świadczenie usługi przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar gmin Otwock i Wiązowna Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-07 2020-08-07 11:30 --
PN 22/2020 Dostawa subskrypcji usług standardowych i oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usługowo-wdrożeniowych w ramach umowy obowiązującej przez 36 miesięcy Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-26 2020-07-30 11:00 --
PN 31/2020 Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej - w formie przepraw promowych Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-19 2020-06-29 11:00 --
PN 27/2020 Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej pętli autobusowo-tramwajowej wraz z parkingiem strategicznym P+R (Park&Ride), kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz studium wykonalności dla węzła przesiadkowego Winnica - zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-09 2020-07-03 11:00 --
PN 12/2020 Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Sulejówek i Wiązowna z Warszawą Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-18 2020-04-20 11:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa