Lista postępowań PZP

Pozycje 1-15 z 15  pokazuj  pozycji

PN 63/2021 Kompleksowe utrzymanie czystości w Punktach Obsługi Pasażera Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-08 2022-01-12 11:30 --
PN 47/2021 Zamówienie na świadczenie usługi łączności radiowej WTP - na lata 2021-2025 (we współpracy z MZA) Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-14 2021-10-14 11:00 --
PN 35/2021 Kompleksowe utrzymanie czystości na obiektach administrowanych przez ZTM w Warszawie Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-16 2021-08-19 11:00 --
PN 10/2021 Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej - w formie przepraw promowych Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-26 2021-04-07 11:00 --
PN 76/2020 Przebudowa platformy podnoszącej na nową windę w przejściu południowo – zachodnim łączącym poziom terenu z poziomem antresoli na głowicy południowej stacji „Racławicka” I linii metra w Warszawie - zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-22 2021-01-25 11:00 --
PN 72/2020 Usługi medyczne dla pracowników ZTM (zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 1 000 000 euro) Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-26 2020-12-04 11:00 --
PN 59/2020 Usługi medyczne – medycyna pracy dla pracowników ZTM - (zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 1 000 000 euro) - zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-21 2020-10-29 11:00 --
PN 66/2020 Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej na rzecz Kupującego oraz usługa pośrednictwa polegająca na odsprzedaży biletów pasażerom przez Kupującego, za pośrednictwem portalu internetowego należącego do Kupującego wraz z jednoczesnym umożliwieniem kodowania biletów w urządzeniach kodujących Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-20 2020-11-03 11:00 --
PN 64/2020 Naprawy oraz przeglądy okresowe samochodów służbowych ZTM Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-15 2020-10-23 11:00 --
PN 55/2020 Przeprowadzenie badania jakościowego przy użyciu zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) online oraz przekazanie jego wyników w postaci raportu (przygotowanego w języku polskim i angielskim) Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-01 2020-10-12 11:00 --
PN 53/2020 Serwis i naprawa Urządzeń Transportu Bliskiego, w tym: podnośniki hydrauliczne typu ELFO XL na terenie przejścia podziemnego przystanku kolejowego PKP Warszawa Ursus Niedźwiadek - zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-23 2020-10-01 11:00 --
PN 46/2020 Serwis i naprawa systemów, instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej zamontowanych na obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy PZP Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-25 2020-09-10 11:00 --
K 1/2020 Opracowanie koncepcji architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą EKO P+R Połczyńska - Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO, prowadzone w trybie konkursu Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Negocjacje z ogłoszeniem Usługi 2020-07-13 2020-07-27 16:00 --
PN 31/2020 Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej - w formie przepraw promowych Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-19 2020-06-29 11:00 --
PN 12/2020 Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Sulejówek i Wiązowna z Warszawą Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-03-18 2020-04-20 11:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa