Lista przetargów PZP

Pozycje 1-18 z 18  pokazuj  pozycji

PN 77/2020 usługi druku ulotek, broszur, plakatów i innych niezbędnych materiałów informacyjno-promocyjnych na rok 2021 Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-31 2021-01-11 11:30 --
PN 74/2020 Drukowanie kolorowych etykiet na bezbarwnych lub białych foliach samoprzylepnych według wzorów dostarczanych przez Zamawiającego - zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-23 2020-12-31 11:00 --
PN 72/2020 Usługi medyczne dla pracowników ZTM (zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 1 000 000 euro) Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-26 2020-12-04 11:00 --
PN 70/2020 świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Zarząd Transportu Miejskiego Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi 2020-11-10 2020-11-20 11:30 --
PN 62/2020 Serwis i naprawa systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego - zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-06 2020-11-16 13:00 --
PN 63/2020 świadczenie usługi przewozu regularnego łączącego obszar gminy Piaseczno z Warszawą w podziale na dwie części. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-04 2020-12-10 11:30 --
PN 60/2020 Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Konstancin-Jeziorna z Warszawą Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-03 2020-12-10 10:00 --
PN 59/2020 Usługi medyczne – medycyna pracy dla pracowników ZTM - (zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 1 000 000 euro) - zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-21 2020-10-29 11:00 --
PN 66/2020 Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej na rzecz Kupującego oraz usługa pośrednictwa polegająca na odsprzedaży biletów pasażerom przez Kupującego, za pośrednictwem portalu internetowego należącego do Kupującego wraz z jednoczesnym umożliwieniem kodowania biletów w urządzeniach kodujących Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-20 2020-11-03 11:00 --
PN 64/2020 Naprawy oraz przeglądy okresowe samochodów służbowych ZTM Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-15 2020-10-23 11:00 --
PN 55/2020 Przeprowadzenie badania jakościowego przy użyciu zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) online oraz przekazanie jego wyników w postaci raportu (przygotowanego w języku polskim i angielskim) Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-01 2020-10-12 11:00 --
PN 53/2020 Serwis i naprawa Urządzeń Transportu Bliskiego, w tym: podnośniki hydrauliczne typu ELFO XL na terenie przejścia podziemnego przystanku kolejowego PKP Warszawa Ursus Niedźwiadek - zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-23 2020-10-01 11:00 --
PN 50/2020 Dostawa biletów oraz wejściówek do metra z paskiem magnetycznym z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci paska zabezpieczającego Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-11 2020-10-14 11:30 --
PN 46/2020 Serwis i naprawa systemów, instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej zamontowanych na obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy PZP Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-25 2020-09-10 11:00 --
PN 42/2020 Wykonanie remontu przepompowni nr 639 na stacji A11 Politechnika I linii metra w Warszawie - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy Pzp Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-08-17 2020-09-01 11:00 --
K 1/2020 Opracowanie koncepcji architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą EKO P+R Połczyńska - Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO, prowadzone w trybie konkursu Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Negocjacje z ogłoszeniem Usługi 2020-07-13 2020-07-27 16:00 --
PN 31/2020 Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej - w formie przepraw promowych Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-19 2020-06-29 11:00 --
PN 12/2020 Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Sulejówek i Wiązowna z Warszawą Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-03-18 2020-04-20 11:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa