Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 30  pokazuj  pozycji

PN 3/2020 Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla uruchomienia przystanków autobusowych w Warszawie Wyłączone z PZP Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla uruchomienia przystanków autobusowych w Warszawie 2020-01-28 11:00 -- INNE
PN 2/2020 Wykonanie remontu podstacji energetycznej na stacji A3 Imielin I linii metra w Warszawie Wyłączone z PZP Wykonanie remontu podstacji energetycznej na stacji A3 Imielin I linii metra w Warszawie 2020-01-30 11:00 2020-03-27 10:15 INNE
PN7/2020 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek kart plastikowych typu ZEBRA ZXP1, ZC300 oraz drukarek HW-1. Postępowanie PZP Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek kart plastikowych typu ZEBRA ZXP1, ZC300 oraz drukarek HW-1. 2020-02-21 12:30 2020-03-25 08:17 Inne
PN8/2020 usługi wykonywania i dostarczania naklejek i plakatów informacyjnych w 2020 roku. Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. Postępowanie PZP usługi wykonywania i dostarczania naklejek i plakatów informacyjnych w 2020 roku. Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. 2020-02-21 11:30 2020-03-31 09:25 Inne
PN 6/2020 Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Budowa Parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) „Jeziorki PKP” Wyłączone z PZP Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Budowa Parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) „Jeziorki PKP” 2020-02-07 11:00 2020-03-11 14:58 --
PN 9/2020 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz faksów - Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO Postępowanie PZP Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz faksów - Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO 2020-02-28 12:00 -- --
PN 11/2020 Dostawa subskrypcji wsparcia dla produktów IBM - Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. Postępowanie PZP Dostawa subskrypcji wsparcia dla produktów IBM - Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. 2020-03-11 10:00 2020-03-26 11:38 --
PN 16/2020 Aktualizacja systemu informacji wizualnej na stacjach linii metra M1 i M2 w związku z otwarciem stacji metra C06-C08 - Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO Postępowanie PZP Aktualizacja systemu informacji wizualnej na stacjach linii metra M1 i M2 w związku z otwarciem stacji metra C06-C08 - Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO 2020-03-13 11:00 2020-06-29 14:37 Inne
PN17/2020 Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Budowa Parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) „Jeziorki PKP” Wyłączone z PZP Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Budowa Parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) „Jeziorki PKP” 2020-04-02 11:00 2020-04-17 15:32 Inne
PN 18/2020 Dostawa elementów infrastruktury przystankowej - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy Pzp Postępowanie PZP Część A 2020-04-15 11:00 -- Inne
PN 18/2020 Dostawa elementów infrastruktury przystankowej - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy Pzp Postępowanie PZP Część B 2020-04-15 11:00 -- Inne
PN 18/2020 Dostawa elementów infrastruktury przystankowej - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy Pzp Postępowanie PZP Część C 2020-04-15 11:00 -- Inne
PN 14/2020 Wykonanie wielkoformatowej grafiki na ścianie szybu windy na stacji Ursynów I linii metra w Warszawie - zamówienie w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Postępowanie PZP Wykonanie wielkoformatowej grafiki na ścianie szybu windy na stacji Ursynów I linii metra w Warszawie - zamówienie w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 2020-04-27 11:00 -- Inne
PN 4/2020 Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej pętli autobusowo-tramwajowej wraz z parkingiem strategicznym P+R (Park&Ride), kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz studium wykonalności dla węzła przesiadkowego Winnica Wyłączone z PZP Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej pętli autobusowo-tramwajowej wraz z parkingiem strategicznym P+R (Park&Ride), kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz studium wykonalności dla węzła przesiadkowego Winnica 2020-02-28 11:00 2020-05-15 09:15 --
PN 12/2020 Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Sulejówek i Wiązowna z Warszawą Postępowanie PZP Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Sulejówek i Wiązowna z Warszawą 2020-04-20 11:30 -- Inne
PN 20/2020 usługi wykonywania i dostarczania naklejek i plakatów informacyjnych w 2020 roku. Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. Postępowanie PZP usługi wykonywania i dostarczania naklejek i plakatów informacyjnych w 2020 roku. Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. 2020-05-08 11:30 2020-06-24 09:33 Inne
PN 21/2020 Konserwacja i naprawa drukarek, kopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. Postępowanie PZP Konserwacja i naprawa drukarek, kopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. 2020-05-15 11:00 -- Inne
PN 19/2020 Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych wiat pętli tramwajowej Metro Młociny. Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. Postępowanie PZP Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych wiat pętli tramwajowej Metro Młociny. Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. 2020-05-18 11:30 2020-07-02 10:51 Inne
PN 10/2020 Wykonanie badania jakościowego i ilościowego na potrzeby przygotowania i uruchomienia narzędzia planowania podróży i poruszania się po Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym komunikacją zbiorową- zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp Postępowanie PZP Wykonanie badania jakościowego i ilościowego na potrzeby przygotowania i uruchomienia narzędzia planowania podróży i poruszania się po Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym komunikacją zbiorową- zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp 2020-05-14 11:00 2020-06-22 07:31 Inne
PN 26/2020 Zaprojektowanie i wykonanie remontu zadaszenia wyjścia południowo-wschodniego na stacji A15 Ratusz Arsenał I linii metra w Warszawie - zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5 350 000 EURO, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie PZP Zaprojektowanie i wykonanie remontu zadaszenia wyjścia południowo-wschodniego na stacji A15 Ratusz Arsenał I linii metra w Warszawie - zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5 350 000 EURO, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 2020-06-15 11:00 2020-06-30 14:47 Inne
PN 23/2020 Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Budowa Parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) „Jeziorki PKP” - Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5 350 000 EURO, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie PZP Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Budowa Parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) „Jeziorki PKP” - Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5 350 000 EURO, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 2020-05-28 11:00 -- Inne
PN 31/2020 Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej - w formie przepraw promowych Postępowanie PZP część 1 (jeden prom) Cypel Czerniakowski (plaża) - Saska Kępa (plaża) ok. 511 km Wisły 2020-06-29 11:00 -- Inne
PN 31/2020 Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej - w formie przepraw promowych Postępowanie PZP część 2 (jeden prom) Bulwar Grzymały Siedleckiego (nabrzeże) – Stadion Narodowy (plaża) ok. 512 km Wisły 2020-06-29 11:00 -- Inne
PN 31/2020 Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej - w formie przepraw promowych Postępowanie PZP część 3 (jeden prom) Podzamcze Fontanny (pomost pływający) – ZOO (plaża) ok. 515 km Wisły 2020-06-29 11:00 -- Inne
PN 31/2020 Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej - w formie przepraw promowych Postępowanie PZP część 4 (jeden prom) Nowodwory (nabrzeże) – Łomianki (nabrzeże) ok. 526 km Wisły 2020-06-29 11:00 -- Inne

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa