Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 68  pokazuj  pozycji

PN 3/2020 Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla uruchomienia przystanków autobusowych w Warszawie Wyłączone z PZP Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla uruchomienia przystanków autobusowych w Warszawie 2020-01-28 11:00 --
PN 9/2020 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz faksów - Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO Postępowanie PZP Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz faksów - Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO 2020-02-28 12:00 --
PN 12/2020 Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Sulejówek i Wiązowna z Warszawą Postępowanie PZP Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Sulejówek i Wiązowna z Warszawą 2020-04-20 11:30 --
PN 23/2020 Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Budowa Parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) „Jeziorki PKP” - Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5 350 000 EURO, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie PZP Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Budowa Parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) „Jeziorki PKP” - Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5 350 000 EURO, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 2020-05-28 11:00 --
PN 31/2020 Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej - w formie przepraw promowych Postępowanie PZP część 1 (jeden prom) Cypel Czerniakowski (plaża) - Saska Kępa (plaża) ok. 511 km Wisły 2020-06-29 11:00 --
PN 31/2020 Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej - w formie przepraw promowych Postępowanie PZP część 2 (jeden prom) Bulwar Grzymały Siedleckiego (nabrzeże) – Stadion Narodowy (plaża) ok. 512 km Wisły 2020-06-29 11:00 --
PN 31/2020 Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej - w formie przepraw promowych Postępowanie PZP część 3 (jeden prom) Podzamcze Fontanny (pomost pływający) – ZOO (plaża) ok. 515 km Wisły 2020-06-29 11:00 --
PN 31/2020 Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej - w formie przepraw promowych Postępowanie PZP część 4 (jeden prom) Nowodwory (nabrzeże) – Łomianki (nabrzeże) ok. 526 km Wisły 2020-06-29 11:00 --
PN 44/2020 Dostawa elementów infrastruktury przystankowej - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy PZP Postępowanie PZP Dostawa elementów infrastruktury przystankowej - Część A 2020-08-20 11:00 --
PN 44/2020 Dostawa elementów infrastruktury przystankowej - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy PZP Postępowanie PZP Dostawa elementów infrastruktury przystankowej - Część B 2020-08-20 11:00 --
PN 44/2020 Dostawa elementów infrastruktury przystankowej - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy PZP Postępowanie PZP Dostawa elementów infrastruktury przystankowej - Część C 2020-08-20 11:00 --
PN 42/2020 Wykonanie remontu przepompowni nr 639 na stacji A11 Politechnika I linii metra w Warszawie - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy Pzp Postępowanie PZP Wykonanie remontu przepompowni nr 639 na stacji A11 Politechnika I linii metra w Warszawie - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy Pzp 2020-09-01 11:00 --
PN 46/2020 Serwis i naprawa systemów, instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej zamontowanych na obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy PZP Postępowanie PZP Serwis i naprawa systemów, instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej zamontowanych na obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy PZP 2020-09-10 11:00 --
PN 50/2020 Dostawa biletów oraz wejściówek do metra z paskiem magnetycznym z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci paska zabezpieczającego Postępowanie PZP Dostawa biletów oraz wejściówek do metra z paskiem magnetycznym z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci paska zabezpieczającego 2020-10-14 11:30 --
PN 49/2020 Dostawa 200 sztuk akumulatorów do urządzeń kontrolerskich PIDION BIP 1500 - zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 8 ustawy Pzp Postępowanie PZP Dostawa 200 sztuk akumulatorów do urządzeń kontrolerskich PIDION BIP 1500 - zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 8 ustawy Pzp 2020-09-30 11:00 --
PN 55/2020 Przeprowadzenie badania jakościowego przy użyciu zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) online oraz przekazanie jego wyników w postaci raportu (przygotowanego w języku polskim i angielskim) Postępowanie PZP Przeprowadzenie badania jakościowego przy użyciu zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) online oraz przekazanie jego wyników w postaci raportu (przygotowanego w języku polskim i angielskim) 2020-10-12 11:00 --
PN 58/2020 Obsługa automatów biletowych na odcinku centralnym II linii metra. Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. Postępowanie PZP Obsługa automatów biletowych na odcinku centralnym II linii metra. Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. 2020-10-21 11:30 --
PN 64/2020 Naprawy oraz przeglądy okresowe samochodów służbowych ZTM Postępowanie PZP Naprawy oraz przeglądy okresowe samochodów służbowych ZTM 2020-10-23 11:00 --
PN 66/2020 Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej na rzecz Kupującego oraz usługa pośrednictwa polegająca na odsprzedaży biletów pasażerom przez Kupującego, za pośrednictwem portalu internetowego należącego do Kupującego wraz z jednoczesnym umożliwieniem kodowania biletów w urządzeniach kodujących Postępowanie PZP Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej na rzecz Kupującego oraz usługa pośrednictwa polegająca na odsprzedaży biletów pasażerom przez Kupującego, za pośrednictwem portalu internetowego należącego do Kupującego wraz z jednoczesnym umożliwieniem kodowania biletów w urządzeniach kodujących 2020-11-03 11:00 --
PN 63/2020 świadczenie usługi przewozu regularnego łączącego obszar gminy Piaseczno z Warszawą w podziale na dwie części. Postępowanie PZP świadczenie usługi autobusami o dł. 12 m 2020-12-10 11:30 --
PN 63/2020 świadczenie usługi przewozu regularnego łączącego obszar gminy Piaseczno z Warszawą w podziale na dwie części. Postępowanie PZP świadczenie usługi autobusami o dł. 9m 2020-12-10 11:30 --
PN 59/2020 Usługi medyczne – medycyna pracy dla pracowników ZTM - (zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 1 000 000 euro) - zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp Postępowanie PZP Usługi medyczne – medycyna pracy dla pracowników ZTM - (zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 1 000 000 euro) - zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp 2020-10-29 11:00 --
PN 60/2020 Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Konstancin-Jeziorna z Warszawą Postępowanie PZP Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Konstancin-Jeziorna z Warszawą 2020-12-10 10:00 --
PN 62/2020 Serwis i naprawa systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego - zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO Postępowanie PZP Serwis i naprawa systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego (Część A) 2020-11-16 13:00 --
PN 62/2020 Serwis i naprawa systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego - zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO Postępowanie PZP Serwis i naprawa systemów, instalacji i urządzeń wentylacyjnych znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego (Część B) 2020-11-16 13:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa