Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 25  pokazuj  pozycji

Kategoria
PN 35/2020 Przebudowa platformy podnoszącej na nową windę w przejściu południowo – zachodnim łączącym poziom terenu z poziomem antresoli na głowicy południowej stacji „Racławicka” I linii metra w Warszawie Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-07-22 2020-08-06 11:00 --
PN 34/2020 Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej - w formie przepraw promowych. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-14 2020-07-22 11:00 --
PN 32/2020 Wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej wraz z modernizacją Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Plac Wilsona” I linii metra - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-07-01 2020-07-17 11:00 --
PN 29/2020 Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych , na parkingach P+R Ursus Niedźwiadek oraz P+R al. Krakowska Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-06-24 2020-07-09 11:30 --
PN 30/2020 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dodatkowych wind przy wejściach wschodnim, zachodnim i z przystanków tramwajowych łączących poziom terenu z poziomem antresoli oraz windy łączącej poziom antresoli z poziomem peronu na głowicy północnej stacji I linii metra„Pole Mokotowskie”-zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-18 2020-06-26 11:00 2020-07-17
PN 28/2020 Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej parkingu P+R Metro Bródno w Dzielnicy Targówek wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia oraz Studium Wykonalności Zadania - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-10 2020-06-23 11:00 2020-07-22
PN 24/2020 Serwis i naprawa Urządzeń Transportu Bliskiego - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy PZP Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-10 2020-06-25 11:00 2020-08-05
PN 25/2020 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dodatkowych wind przy wejściach wschodnim, zachodnim i z przystanków tramwajowych łączących poziom terenu z poziomem antresoli oraz windy łączącej poziom antresoli z poziomem peronu na głowicy północnej stacji I linii metra„Pole Mokotowskie”-zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-01 2020-06-16 11:00 2020-06-17
PN 26/2020 Zaprojektowanie i wykonanie remontu zadaszenia wyjścia południowo-wschodniego na stacji A15 Ratusz Arsenał I linii metra w Warszawie - zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5 350 000 EURO, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-05-29 2020-06-15 11:00 2020-06-30
LE 1/2020 Wykonanie i dostawa druków - zamówienie w rozumieniu przepisów ar. 4 pkt 8 ustawy Pzp Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Licytacja elektroniczna Usługi Wiele 2020-05-15 2020-05-22 10:00 2020-05-22
PN 23/2020 Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Budowa Parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) „Jeziorki PKP” - Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5 350 000 EURO, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-05-12 2020-05-28 11:00 --
PN 21/2020 Konserwacja i naprawa drukarek, kopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-05 2020-05-15 11:00 --
PN 19/2020 Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych wiat pętli tramwajowej Metro Młociny. Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-05-04 2020-05-18 11:30 2020-07-02
PN 10/2020 Wykonanie badania jakościowego i ilościowego na potrzeby przygotowania i uruchomienia narzędzia planowania podróży i poruszania się po Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym komunikacją zbiorową- zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-29 2020-05-14 11:00 2020-06-22
PN 20/2020 usługi wykonywania i dostarczania naklejek i plakatów informacyjnych w 2020 roku. Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-24 2020-05-08 11:30 2020-06-24
PN 14/2020 Wykonanie wielkoformatowej grafiki na ścianie szybu windy na stacji Ursynów I linii metra w Warszawie - zamówienie w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-17 2020-04-27 11:00 --
PN 18/2020 Dostawa elementów infrastruktury przystankowej - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy Pzp Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-07 2020-04-15 11:00 --
PN13/2020 świadczenie usługi przewozu regularnego w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar gminy Otwock i Wiązowna z Warszawą Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-18 2020-04-20 12:30 2020-05-21
PN 15/2020 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dodatkowych wind przy wejściach wschodnim, zachodnim i z przystanków tramwajowych łączących poziom terenu z poziomem antresoli oraz windy łączącej poziom antresoli z poziomem peronu na głowicy północnej stacji I linii metra„Pole Mokotowskie”-zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-11 2020-04-03 11:00 2020-04-07
PN 16/2020 Aktualizacja systemu informacji wizualnej na stacjach linii metra M1 i M2 w związku z otwarciem stacji metra C06-C08 - Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-05 2020-03-13 11:00 2020-06-29
PN 11/2020 Dostawa subskrypcji wsparcia dla produktów IBM - Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-02 2020-03-11 10:00 2020-03-26
PN8/2020 usługi wykonywania i dostarczania naklejek i plakatów informacyjnych w 2020 roku. Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-02-14 2020-02-21 11:30 2020-03-31
PN 9/2020 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz faksów - Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-14 2020-02-28 12:00 --
PN7/2020 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek kart plastikowych typu ZEBRA ZXP1, ZC300 oraz drukarek HW-1. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-13 2020-02-21 12:30 2020-03-25
PN 5/2020 Dostawa biletów oraz wejściówek do metra z paskiem magnetycznym z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci paska zabezpieczającego Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-03 2020-03-06 11:00 2020-05-05

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa