Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 68  pokazuj  pozycji

PN 52/2021 Opracowanie studium technicznego budowy multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa-Wschód Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-20 2021-11-22 11:00 --
PN 45/2021 Ochrona osób i mienia w lokalnym transporcie zbiorowym (cz. A), Monitorowanie obiektów z interwencją (cz. B) Zarząd Transportu Miejskiego Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-18 2021-08-31 11:00 2021-09-28
PN 42/2021 Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego w podziale na pięć części Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-18 2021-10-05 11:30 2021-12-29
PN 32/2021 Ochrona fizyczna osób i mienia oraz ochrona przeciwpożarowa na obiektach administrowanych przez ZTM w Warszawie Zarząd Transportu Miejskiego Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-12 2021-07-27 11:00 --
PN 28/2021 Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej - w formie rejsów statkiem do Serocka Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-14 2021-06-22 10:00 --
PN 27/2021 Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej - w formie przeprawy promowej w lokalizacji Nowodwory - Łomianki Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-14 2021-06-22 10:00 --
PN 8/2021 Dostawa, w tym zaprojektowanie i wykonanie systemu pobierania opłat oraz systemu zarządzania parkingami wraz z usługą serwisu w dwóch zakresach Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-12 2021-05-14 11:30 2021-07-15
PN 5/2021 Opracowanie studium technicznego multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa-Wschód Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-03-31 2021-05-31 11:00 2021-06-18
PN 77/2020 usługi druku ulotek, broszur, plakatów i innych niezbędnych materiałów informacyjno-promocyjnych na rok 2021 Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-31 2021-01-11 11:30 2021-03-05
PN 75/2020 wykonanie pętli autobusowej przy ulicy Ostroroga wraz z przystankami oraz infrastrukturą towarzyszącą Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-28 2021-01-18 11:30 2021-01-20
PN 68/2020 Pełnienie funkcji Inżyniera dla Kontraktu na projekt i budowę ogólnodostępnego płatnego Obiektu Parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą pod pl. Powstańców Warszawy Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-24 2021-02-10 11:00 2021-08-19
PN 74/2020 Drukowanie kolorowych etykiet na bezbarwnych lub białych foliach samoprzylepnych według wzorów dostarczanych przez Zamawiającego - zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-23 2020-12-31 11:00 2021-06-18
PN 73/2020 Przebudowa platformy podnoszącej na nową windę w przejściu południowo – zachodnim łączącym poziom terenu z poziomem antresoli na głowicy południowej stacji „Racławicka” I linii metra w Warszawie Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-02 2020-12-17 11:00 2020-12-21
PN 71/2020 Dostawa elementów wyposażenia informatycznego - zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-18 2020-11-30 11:00 2021-08-19
PN 70/2020 świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Zarząd Transportu Miejskiego Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi 2020-11-10 2020-11-20 11:30 2021-02-01
PN 69/2020 Dostawa elementów infrastruktury przystankowej - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-09 2020-11-17 13:00 2020-12-21
PN 62/2020 Serwis i naprawa systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego - zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-06 2020-11-16 13:00 2021-08-19
PN 63/2020 świadczenie usługi przewozu regularnego łączącego obszar gminy Piaseczno z Warszawą w podziale na dwie części. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-04 2020-12-10 11:30 2021-02-01
PN 60/2020 Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Konstancin-Jeziorna z Warszawą Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-03 2020-12-10 10:00 2021-08-19
PN 54/2020 Dostawa elementów wyposażenia informatycznego - zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-30 2020-11-09 11:00 2020-11-09
PN 61/2020 Świadczenie usługi przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar gminy Stare Babice z Warszawą - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-28 2020-11-06 11:00 2021-01-21
PN 65/2020 Zakup 2 depozytorów kluczy w systemie brelokowym - zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-28 2020-11-05 11:00 2020-12-21
PN 58/2020 Obsługa automatów biletowych na odcinku centralnym II linii metra. Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-14 2020-10-21 11:30 2021-02-01
PN 57/2020 Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej na rzecz Kupującego oraz usługa pośrednictwa polegająca na odsprzedaży biletów pasażerom przez Kupującego, za pośrednictwem portalu internetowego należącego do Kupującego wraz z jednoczesnym umożliwieniem kodowania biletów w urządzeniach kodujących Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-06 2020-10-15 11:00 2020-10-16
PN 56/2020 Dostawa oprogramowania systemowego do urządzeń sieciowych ZTM - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-05 2020-10-13 10:30 2020-12-21

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa