Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 101  pokazuj  pozycji

074/2023/FZ Świadczenie usługi przewozu w ramach systemu komunikacji miejskiej w aglomeracji warszawskiej – autobusy ok. 9 metrowe Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-09-22 2023-10-24 11:00 2023-10-30
049/2023/FZ Usługi napraw, konserwacji i remontów wyposażenia przystankowego oraz aktualizacji informacji przystankowej Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-08-11 2023-09-13 11:00 2023-10-30
050/2023/FZ Odnowienie subskrypcji usług i oprogramowania standardowego oraz ich aktualizacji i poprawek wraz ze Wsparciem Technicznym. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-11 2023-09-12 11:00 2023-10-24
023/2023/PN Usługa budowy i wdrożenia systemu do wspierania poruszania się Warszawskim Transportem Publicznym, z uwzględnieniem rozwiązań dedykowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-04-26 2023-06-12 11:00 2023-06-13
022/2023/PN Świadczenie usługi przewozu w ramach systemu komunikacji miejskiej w aglomeracji warszawskiej w podziale na dwie części Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-04-14 2023-06-05 11:00 2023-11-28
016/2023/PN Dostawa Systemu Pobierania Opłat na parkingach strategicznych Parkuj i Jedź (Zakres I) oraz serwis (Zakres II). Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-31 2023-05-08 11:00 2023-11-10
006/2023/PN Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie rejsów statkiem do Serocka. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-02-27 2023-03-30 11:00 2023-05-08
005/2023/PN Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie przepraw promowych w podziale na trzy części Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-02-24 2023-03-29 11:00 2023-05-08
067/2022/PN Przebudowa parkingu P+R Połczyńska (Zakres I) oraz pielęgnacja zieleni, serwis instalacji systemów, konstrukcji oraz obiektów małej architektury (Zakres II) Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-12-20 2023-01-23 11:00 2023-02-17
068/2022/PN Świadczenie usługi opieki medycznej dla pracowników ZTM Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-29 2022-12-19 12:00 2023-03-31
066/2022/PN Usługi napraw, konserwacji i remontów infrastruktury przystankowej oraz aktualizacji informacji pasażerskiej Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-09 2022-12-12 12:00 2023-01-16
061/2022/PN Świadczenie usługi opieki medycznej dla pracowników ZTM Zarząd Transportu Miejskiego Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-26 2022-11-16 12:00 2022-11-25
048/2022/PN Usługa budowy i wdrożenia systemu do wspierania poruszania się Warszawskim Transportem Publicznym, z uwzględnieniem rozwiązań dedykowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-05 2022-10-05 12:00 2022-10-06
025/2022 Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie rejsów statkiem do Serocka Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-07 2022-04-15 10:00 2022-04-28
024/2022/TP świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie przepraw promowych w podziale na trzy części Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-06 2022-04-15 11:30 2022-05-04
002/2022/PN Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gmin Józefów, Karczew, Otwock i Wiązowna z Warszawą Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-01-26 2022-03-04 11:30 2022-04-19
001/2022/PN Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gmin Góra Kalwaria, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów z Warszawą Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-01-25 2022-02-25 11:30 2022-04-19
PN 67/2021 Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach administrowanych przez ZTM w Warszawie Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-27 2022-01-28 11:30 2022-04-29
PN 63/2021 Kompleksowe utrzymanie czystości w Punktach Obsługi Pasażera Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-08 2022-01-12 11:30 2022-04-04
PN 52/2021 Opracowanie studium technicznego budowy multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa-Wschód Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-20 2021-11-22 11:00 2023-07-07
PN 47/2021 Zamówienie na świadczenie usługi łączności radiowej WTP - na lata 2021-2025 (we współpracy z MZA) Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-14 2021-10-14 11:00 2023-03-15
PN 45/2021 Ochrona osób i mienia w lokalnym transporcie zbiorowym (cz. A), Monitorowanie obiektów z interwencją (cz. B) Zarząd Transportu Miejskiego Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-18 2021-08-31 11:00 2021-09-28
PN 42/2021 Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego w podziale na pięć części Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-18 2021-10-05 11:30 2021-12-29
PN 35/2021 Kompleksowe utrzymanie czystości na obiektach administrowanych przez ZTM w Warszawie Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-16 2021-08-19 11:00 2022-02-01
PN 32/2021 Ochrona fizyczna osób i mienia oraz ochrona przeciwpożarowa na obiektach administrowanych przez ZTM w Warszawie Zarząd Transportu Miejskiego Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-12 2021-07-27 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa