Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 51  pokazuj  pozycji

PN 75/2020 wykonanie pętli autobusowej przy ulicy Ostroroga wraz z przystankami oraz infrastrukturą towarzyszącą Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-28 2021-01-18 11:30 2021-01-20
PN 73/2020 Przebudowa platformy podnoszącej na nową windę w przejściu południowo – zachodnim łączącym poziom terenu z poziomem antresoli na głowicy południowej stacji „Racławicka” I linii metra w Warszawie Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-02 2020-12-17 11:00 2020-12-21
PN 71/2020 Dostawa elementów wyposażenia informatycznego - zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-18 2020-11-30 11:00 --
PN 69/2020 Dostawa elementów infrastruktury przystankowej - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-09 2020-11-17 13:00 2020-12-21
PN 54/2020 Dostawa elementów wyposażenia informatycznego - zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-30 2020-11-09 11:00 2020-11-09
PN 61/2020 Świadczenie usługi przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar gminy Stare Babice z Warszawą - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-28 2020-11-06 11:00 2021-01-21
PN 65/2020 Zakup 2 depozytorów kluczy w systemie brelokowym - zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-28 2020-11-05 11:00 2020-12-21
PN 58/2020 Obsługa automatów biletowych na odcinku centralnym II linii metra. Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-14 2020-10-21 11:30 --
PN 57/2020 Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej na rzecz Kupującego oraz usługa pośrednictwa polegająca na odsprzedaży biletów pasażerom przez Kupującego, za pośrednictwem portalu internetowego należącego do Kupującego wraz z jednoczesnym umożliwieniem kodowania biletów w urządzeniach kodujących Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-06 2020-10-15 11:00 2020-10-16
PN 56/2020 Dostawa oprogramowania systemowego do urządzeń sieciowych ZTM - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-05 2020-10-13 10:30 2020-12-21
PN 52/2020 Świadczenie usług transportowych wraz z pracami towarzyszącymi. Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-05 2020-10-13 11:30 2020-10-16
PN 49/2020 Dostawa 200 sztuk akumulatorów do urządzeń kontrolerskich PIDION BIP 1500 - zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 8 ustawy Pzp Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-22 2020-09-30 11:00 --
PN 48/2020 Serwis i naprawa systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy Pzp Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-16 2020-09-30 13:00 --
PN 47/2020 Serwis oraz naprawy Systemów Zabezpieczeń Technicznych (SZT) - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-28 2020-09-08 11:00 2020-12-21
PN 45/2020 Zaprojektowanie i wykonanie robót konserwacyjnych w zakresie zabezpieczenia konstrukcji stalowej oraz uszczelnienia elementów odwodnienia dachu za pomocą ochronnych systemów malarskich i uszczelniających, nad poziomem +2 i zadaszenia parkingu P+R Metro Marymont Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-08-19 2020-09-07 11:00 2020-10-09
PN 43/2020 Dostawa i montaż wiat przystankowych - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-17 2020-08-31 11:00 2020-10-02
PN 44/2020 Dostawa elementów infrastruktury przystankowej - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy PZP Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-12 2020-08-20 11:00 --
PN 36/2020 Dostawa materiałów biurowych i papierniczych Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-12 2020-08-21 11:00 2020-12-21
PN 41/2020 Przeprowadzenie badania ankietowego oraz przekazanie jego wyników w postaci raportu (przygotowanego w języku polskim i angielskim) Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-06 2020-08-19 10:00 2020-10-09
PN 39/2020 System Elektronicznego Obiegu Dokumentów SEOD Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-31 2020-08-13 11:00 2020-09-21
PN 40/2020 Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych , na parkingach P+R Ursus Niedźwiadek oraz P+R al. Krakowska Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-07-31 2020-08-18 11:30 2020-09-09
PN 38/2020 Usługi serwisu oraz napraw urządzeń i instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych.Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-29 2020-08-19 11:30 2020-10-16
PN 37/2020 Dostawa i montaż systemu biletowego wraz z oprogramowaniem, obsługującego bilety QR. Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-22 2020-07-31 13:30 2020-08-26
PN 35/2020 Przebudowa platformy podnoszącej na nową windę w przejściu południowo – zachodnim łączącym poziom terenu z poziomem antresoli na głowicy południowej stacji „Racławicka” I linii metra w Warszawie Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-07-22 2020-08-06 11:00 2020-08-18
PN 34/2020 Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej - w formie przepraw promowych. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-14 2020-07-22 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa