Lista przetargów PZP

Pozycje 1-4 z 4  pokazuj  pozycji

Kategoria
PN 38/2020 Usługi serwisu oraz napraw urządzeń i instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych.Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-29 2020-08-19 11:30 --
PN 40/2020 Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych , na parkingach P+R Ursus Niedźwiadek oraz P+R al. Krakowska Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp. Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-07-31 2020-08-18 11:30 --
PN 39/2020 System Elektronicznego Obiegu Dokumentów SEOD Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-31 2020-08-13 11:00 --
PN 41/2020 Przeprowadzenie badania ankietowego metodą CAPI oraz przekazanie jego wyników w postaci raportu (przygotowanego w języku polskim i angielskim) Zarząd Transportu Miejskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-08-06 2020-08-14 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa