Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych , na parkingach P+R Ursus Niedźwiadek oraz P+R al. Krakowska Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp.

 • Numer postępowania PN 40/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-08-18 11:30 (Pozostało: 10 Dni 0 Godzin 21 Minut)
  Data otwarcia ofert :
  2020-08-18 12:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-07-31
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-07-31 10:55 -
  icon Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx 2020-07-31 10:55 0.03 MB
  icon Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług i robót budowlanych aktualny.doc 2020-07-31 10:55 0.06 MB
  icon Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób.doc 2020-07-31 10:55 0.07 MB
  icon Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór gwarancji.pdf 2020-07-31 10:55 0.27 MB
  icon Załącznik nr 5 do SIWZ - wzor umowy.pdf 2020-07-31 10:55 0.5 MB
  icon Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób.pdf 2020-07-31 10:55 0.28 MB
  icon Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług i robót budowlanych aktualny.pdf 2020-07-31 10:55 0.37 MB
  icon Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.pdf 2020-07-31 10:55 0.4 MB
  icon Załacznik nr 7 do SIWZ_oswiadczenie o duzym przedsiebiorcy.pdf 2020-07-31 10:55 0.25 MB
  icon Zalacznik nr 1 do SIWZ_PFU.pdf 2020-07-31 10:55 0.91 MB
  icon SIWZ 40_2020.pdf 2020-07-31 10:55 0.71 MB
  icon ogłoszenie.pdf 2020-07-31 10:55 0.1 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa