System Elektronicznego Obiegu Dokumentów SEOD

 • Numer postępowania PN 39/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-08-13 11:00 (Pozostało: 5 Dni 0 Godzin 44 Minut)
  Data otwarcia ofert :
  2020-08-13 11:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-07-31
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-07-31 14:19 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2020-07-31 14:19 0.15 MB
  icon SIWZ platforma.PDF 2020-07-31 14:19 0.38 MB
  icon załącznik numer 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia v 1.1.pdf 2020-07-31 14:19 1.82 MB
  icon załącznik numer 2 do SIWZ - Definicje v 1.1.pdf 2020-07-31 14:19 0.68 MB
  icon załącznik numer 3 do SIWZ - Harmonogram ramowy v 1.2.pdf 2020-07-31 14:19 0.48 MB
  icon załącznik numer 4 do SIWZ - Koncepcja architektury i opis modułów infrastruktury rozwiązania v 1.1.pdf 2020-07-31 14:19 1.1 MB
  icon załącznik numer 5 do SIWZ - procesy biznesowe v 1.0.pdf 2020-07-31 14:19 1.14 MB
  icon załącznik numer 6 do SIWZ - Dokumentacja v 1.1.pdf 2020-07-31 14:19 0.72 MB
  icon załącznik numer 7 do SIWZ - Opis źródeł danych v 1.1.pdf 2020-07-31 14:19 0.58 MB
  icon załącznik numer 8 do SIWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych v 1.0.pdf 2020-07-31 14:19 0.76 MB
  icon załącznik numer 9 do_siwz__formularz_cenowy.xlsx 2020-07-31 14:19 0.07 MB
  icon załącznik numer 10 do SIWZ - Klauzula informacyjna zamawiającego v 1.0.pdf 2020-07-31 14:19 0.46 MB
  icon załącznik numer 10a do SIWZ - Wzór Klauzuli informacyjnej wykonawcy v 1.0.pdf 2020-07-31 14:19 0.46 MB
  icon załącznik numer 11 do SIWZ - wzór_umowy_SEOD v 2.5.pdf 2020-07-31 14:19 0.84 MB
  icon załącznik numer 12 do SIWZ - wzór raportu v 1.1.pdf 2020-07-31 14:19 0.48 MB
  icon Załącznik nr 13 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.pdf 2020-07-31 14:19 0.13 MB
  icon Załącznik nr 13 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx 2020-07-31 14:19 0.03 MB
  icon Załącznik nr 14 do SIWZ - Wykaz dostaw.pdf 2020-07-31 14:19 0.1 MB
  icon Załącznik nr 14 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc 2020-07-31 14:19 0.05 MB
  icon Załącznik nr 15 do SIWZ - Wykaz osób.pdf 2020-07-31 14:19 0.13 MB
  icon Załącznik nr 15 do SIWZ - Wykaz osób (2).doc 2020-07-31 14:19 0.06 MB
  icon Załącznik nr 16 do SIWZ - Wzór gwarancji.pdf 2020-07-31 14:19 0.06 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2020-08-07 15:06 0.05 MB
  icon Odpowiedzi na zapytania + zmiana SIWZ.PDF 2020-08-07 15:16 0.18 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa