Przebudowa platformy podnoszącej na nową windę w przejściu południowo – zachodnim łączącym poziom terenu z poziomem antresoli na głowicy południowej stacji „Racławicka” I linii metra w Warszawie - zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp.

 • Numer postępowania PN 76/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-01-25 11:00 (Pozostało: 2 Dni 4 Godzin 47 Minut)
  Data otwarcia ofert :
  2021-01-25 11:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-22
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-22 13:52 -
  icon Ogłoszenie 770527-N-2020.pdf 2020-12-22 13:52 -
  icon SIWZ.pdf 2020-12-22 13:52 0.37 MB
  icon Opis techniczny do projektu wykonawczego.pdf 2020-12-22 13:52 68.58 MB
  icon Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekty_BP.pdf 2020-12-22 13:52 52.65 MB
  icon Załącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiar.pdf 2020-12-22 13:52 0.38 MB
  icon Załącznik nr 3 do SIWZ - Decyzja pozwolenia na budowę.pdf 2020-12-22 13:52 0.31 MB
  icon Załącznik nr 4 do SIWZ - STWiORB.pdf 2020-12-22 13:52 3.51 MB
  icon Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx 2020-12-22 13:52 0.03 MB
  icon Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz robót.doc 2020-12-22 13:52 0.05 MB
  icon Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób.doc 2020-12-22 13:52 0.06 MB
  icon Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.pdf 2020-12-22 13:52 0.34 MB
  icon Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór gwarancji.doc 2020-12-22 13:52 0.03 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa