Pełnienie funkcji Inżyniera dla Kontraktu na projekt i budowę ogólnodostępnego płatnego Obiektu Parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą pod pl. Powstańców Warszawy

 • Numer postępowania PN 68/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-02-10 11:00 (Pozostało: 18 Dni 5 Godzin 42 Minut)
  Data otwarcia ofert :
  2021-02-10 11:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-24
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-24 12:46 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS251-630644-pl.pdf 2020-12-24 12:46 0.16 MB
  icon PN 68-2020 SIWZ .pe.pdf 2020-12-24 12:46 0.63 MB
  icon Załącznik nr 1 do SIWZ - Załacznik nr 1 do Wzoru umowy - Warunki_Zarządzania_Kontraktem_Plac_Powstancow_Warszawy.pdf 2020-12-24 12:46 0.55 MB
  icon Załącznik nr 2 do SIWZ - Umowa koncesji_treść.pdf 2020-12-24 12:46 3.84 MB
  icon Załącznik nr 1 do Umowy koncesji - WFU.pdf 2020-12-24 12:46 5.49 MB
  icon Załączniki nr 3-6 do Umowy koncesji - Wzory protokołów.pdf 2020-12-24 12:46 0.19 MB
  icon Załącznik nr 9 do Umowy koncesji - Procedura rozwiązywania sporów.pdf 2020-12-24 12:46 0.14 MB
  icon Załącznik nr 15 do Umowy koncesji- Istotne postanowienia umowy bezpośredniej.pdf 2020-12-24 12:46 0.13 MB
  icon Załącznik nr 3 do SIWZ - Wybrane odpowiedzi Koncesjodawcy na pytania do przetargu na umowę koncesji.pdf 2020-12-24 12:46 0.44 MB
  icon Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz Ofertowy.doc 2020-12-24 12:46 0.1 MB
  icon Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie JEDZ espd-request.pdf 2020-12-24 12:46 0.08 MB
  icon Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie JEDZ espd-request.xml 2020-12-24 12:46 0.13 MB
  icon Załącznik nr 6 do SIWZ - Lista grupa kapitałowa.doc 2020-12-24 12:46 0.04 MB
  icon Załącznik nr 7 do SIWZ - zWykaz usług.doc 2020-12-24 12:46 0.07 MB
  icon Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób.doc 2020-12-24 12:46 0.14 MB
  icon Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy - Umowa_Inzynier_Plac_Powstancow_Warszawy.pdf 2020-12-24 12:46 0.47 MB
  icon Załącznik nr 2 do UMOWY - Upoważnienie twórcy.pdf 2020-12-24 12:46 0.15 MB
  icon Załącznik nr 3 do UMOWY - Informacja dla kontrahentów.pdf 2020-12-24 12:46 0.25 MB
  icon Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór gwarancji.pdf 2020-12-24 12:46 0.12 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia - przekazane do publikacji.pdf 2021-01-22 14:32 0.08 MB
  icon PN 68-2020 - ZMIANA SIWZ -Odpowiedzi na pyt. 7-14.pe.pdf 2021-01-22 14:36 0.34 MB

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2021-01-14 16:45

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa