wykonanie pętli autobusowej przy ulicy Ostroroga wraz z przystankami oraz infrastrukturą towarzyszącą

 • Numer postępowania PN 75/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  Postępowanie unieważnione

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-01-18 11:30 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2021-01-18 12:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-28
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-01-20

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-28 15:40 -
  icon zalacznik nr 3 decyzja 272.PDF 2020-12-28 15:40 1.52 MB
  icon zalacznik nr 1 projekt budowlany.zip 2020-12-28 15:40 193.95 MB
  icon zalacznik nr 1 projekt wykonawczy.zip 2020-12-28 15:40 203.17 MB
  icon zalacznik nr 2 przedmiar.zip 2020-12-28 15:40 1.2 MB
  icon zalacznik nr 3 decyzja 119.PDF 2020-12-28 15:40 2.67 MB
  icon Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx 2020-12-28 15:40 0.03 MB
  icon Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.pdf 2020-12-28 15:40 0.4 MB
  icon Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz robót.pdf 2020-12-28 15:40 0.36 MB
  icon Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz robót.doc 2020-12-28 15:40 0.05 MB
  icon Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób.pdf 2020-12-28 15:40 0.35 MB
  icon Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób.doc 2020-12-28 15:40 0.05 MB
  icon Załącznik nr 8 - Wzór umowy.pdf 2020-12-28 15:40 0.43 MB
  icon zalacznik nr 10 zasady odbioru robot.pdf 2020-12-28 15:40 0.25 MB
  icon SIWZ 75_2020.pdf 2020-12-28 15:40 0.75 MB
  icon zalacznik nr 4 specyfikacje techniczne.zip 2020-12-28 15:40 8.15 MB
  icon Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór gwarancji NWU.pdf 2020-12-28 15:40 0.27 MB
  icon Ogłoszenie 772629-N-2020.pdf 2020-12-28 15:40 -

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Odpowiedzi na pytanie nr 1.pdf 2021-01-05 08:28 0.44 MB
  icon Odpowiedzi na pytanie nr 2 do nr 33.pdf 2021-01-12 14:33 0.42 MB
  icon ZATWIERDZONY.PROJEKT.SOR.PDF 2021-01-12 14:34 10.91 MB
  icon Opinia.geotechniczna.pdf 2021-01-12 14:34 9.55 MB
  icon Zal. 9.1 Płyta Fundamentowa.pdf 2021-01-12 14:34 0.17 MB
  icon Zal. 9.2 fundament stacji trafo.pdf 2021-01-12 14:34 0.18 MB
  icon Zal. 9.3 fundament socjalno-techn.pdf 2021-01-12 14:34 0.15 MB
  icon zmiana ogłoszenia.pdf 2021-01-12 14:36 0.04 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  wykonanie pętli autobusowej przy ulicy Ostroroga wraz z przystankami oraz infrastrukturą towarzyszącą 4 500 000,00 PLN

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2021-01-05 08:25

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-01-20 08:37 -
  icon informacja o unieważnieniu postępowania 2021-01-20 10:52 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa